DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL

El drenatge limfàtic manual és una tècnica de massoteràpia que s'engloba en el camp de la fisioteràpia i l'estètica, un com tècnica de massatge terapèutic, i l'altre de massatge estètic, tots dos van orientats a la "activació del funcionament del sistema limfàtic superficial per millorar l'eliminació de líquid intersticial i de les molècules de grans dimensions i facilitar la seva evacuació.

Es pot definir com una sèrie protocol·litzada de maniobres manuals molt suaus que, basades en un profund estudi de l'anatomia i fisiologia del sistema limfàtic, i es realitzen amb la finalitat de drenar o desplaçar la limfa que per qualsevol causa patològica es troba estancada a territoris limfàtics sans per a la seva evacuació normal cap al torrent venós.
La clau de l'èxit del drenatge limfàtic manual està en el drenatge de les proteïnes dels edemes limfàtics que no són capaços de drenar per mitjans instrumentals (per exemple, la pressoteràpia, molt usat en estètica, i que drena només líquid intersticial).
Com qualsevol tractament els beneficis són només temporals; per tant, el mateix tractament o el seu manteniment (com els exercicis) s'ha d'aplicar periòdicament.